bedre bolig

innhold:

1. Hvor lang tid bruker dere i min leilighet?
2. Holder dere tidsplanen?
3. Jeg har et handicap og kan ikke bli boende i leiligheten i produksjonen, har dere en avlastningsleilighet?
4. Når og hvordan får jeg vite dato for oppstart i min leilighet?
5. Hva gjør dere i min leilighet som er inkludert i standardpakken og som blir dekket av husleieøkningen?
6. Må jeg bruke av private penger i tillegg til det som kommer som husleieøkning?
7. Er det med nye vasker, baderomsmøbler eller dusjer?
8. Hvordan foretar jeg mine material og planløsningsvalg?
9. Jeg har et nesten nytt kjøkkenbatteri, kan dere remontere det?
10. Jeg ønsker å kjøpe baderomsmøbel hos «AS konkurrent» kan dere montere det?
11. Jeg ønsker å kjøpe fliser fra «AS Flis & Lim» vil dere montere disse?
12. Jeg har nesten ny kjøkkenventilator, kan jeg beholde den?
13. Jeg har bygget om leiligheten og utvidet badet, vil jeg få beholde dagens planløsning?
14. Jeg har skiftet lister på alle dører til en pen profilert list, vil denne bli erstattet?
15. Jeg har senket taket på badet og montert spotter, vil dette bli remontert?
16. Jeg har oppgradert det elektriske i leiligheten med flere kurser og stikkontakter, blir dette remontert?
17. Jeg er håndverker og ønsker å gjøre deler av jobben selv for å spare penger, lar dette seg gjøre?
18. Hva og hvor må jeg rydde i leiligheten før produksjonsstart?
19. Må jeg demontere fastmonterte møbler?
20. Jeg har ikke mulighet til å flytte vaskemaskinen selv, kan dere hjelpe meg?
21. Når får jeg kjellerboden tilbake?
22. Jeg ønsker å bo i leiligheten under produksjonen, hvordan blir de sanitære forhold for oss?
23. Hva med dusj og vaskemaskin, har vi slike muligheter i produksjonsperioden?
24. Hvordan er forholdene i leiligheten under produksjonen? Jeg ser for meg en støvete, bråkete byggeplass fylt med arbeidsfolk, verktøy og materialer etc.
25. Vasker dere ut leiligheten før tilbakelevering?
26. Jeg har en fryseboks fylt med mat, kan den bli stående i leiligheten?

 

1. Hvor lang tid bruker dere i min leilighet?

4 uker. Vi starter en mandag og du får leiligheten tilbake fredagen fire uker senere.

tilbake til topp

 

2. Holder dere tidsplanen?

Ja, vi starter og tilbakeleverer leiligheten på oppsatt klokkeslett.

tilbake til topp

 

3. Jeg har et handicap og kan ikke bli boende i leiligheten i produksjonen, har dere en avlastningsleilighet?

Nei, hverken vi eller Prestestien borettslag / BOB disponerer noen leilighet. Eventuell avlastningsplass må dere selv ordne.

tilbake til topp

 

4. Når og hvordan får jeg vite dato for oppstart i min leilighet?

Du finner en komplett fremdriftsplan på denne nettsiden. Du vil også motta et brev fra Anders O. Grevstad 8 til 10 uker før oppstart av produksjonen i din leilighet. I brevet vil du finne litt informasjon om prosjektet, valgmuligheter og en «timeavtale» med vår beboerkoordinator, Mariann.

tilbake til topp

 

5. Hva gjør dere i min leilighet som er inkludert i standardpakken og som blir dekket av husleieøkningen?

Kort fortalt så river vi veggplater og gulvbelegg på bad, wc og deler av vaskerommet, for å kunne installere nye vann og avløpsrør - inkludert gulvsluker. Ny sluk på bad blir flyttet i forhold til dagens plassering. Avløpsrøret fra kjøkkenet blir rengjort og rehabilitert med ny «innmat» Nye vannrør til kjøkkenet blir lagt på veggen som skiller stue og kjøkken, derfor bygger vi på denne veggen med ca. 7 cm på stuesiden. Vannrørene som går fra fordelingsskapet på WC til kjøkkenet er også årsaken til at vi bygger en kasse i taket på vaskerommet. Videre bygger vi opp igjen rommene med følgende:

BAD:
Varmekabel, påstøp og fliser på gulv – fliser på veggene – taket blir senket med hvite takplater – vinduskarm blir byttet til hvit treforing – dør og vindu blir listet med hvite slette lister – taklister blir levert som hvite skyggelister. Alle lister blir levert med «malingskvalitet» dvs. at spikerhull er synlig. I tillegg blir det levert en stikkontakt ved vask. Inkludert i standardpakken er også remontering av eksisterende sanitærutstyr og elektriske artikler. Når det gjelder de- og remontering av sanitærutstyr og møbler, må vi ta forbehold om at dette er mulig. Ofte er utstyret limt, og det medfører noen ganger at det ikke lar seg demontere i sin helhet.

WC:
Gulvbelegg med plastlist – veggene blir levert med malt strie – tak senkes med hvite takplater – dør og tak blir listet som på bad. Vi remonterer vask og elektriske artikler. Veggen bak toalettet blir påforet ca. 23 cm for å skjule alle nye vann- og avløpsrør, i denne påforingen blir det også montert «vannfordelingsskap» for rør i rør systemet og skjult sisterne for nytt vegghengt toalett.

VASKEROM:
Våtromsbelegg med hulkil på gulv – malt strie på veggene – taket får et strøk hvitmaling – lister som på bad, dvs. om vindu har furukarm når vi kommer blir listene levert i furu utførelse. Vi remonterer skyllekar, brannslange og alle elektriske artikler, bortsett fra tørkeromsovn som blir permanent fjernet. På vaskerommet blir det montert en ny stikkontakt for ventilasjon, med synlig kabel på vegg.

STUEVEGG
Malt strie. I stue forsøker vi å remontere taklist fordi profilen på denne listen er vanskelig å skaffe og mange har skiftet den originale taklisten. Remontert list betyr, som regel noen ekstra sår og spikerhull som beboer selv må utbedre. I de tilfeller taklisten ikke lar seg remontere, blir det montert en hvit/ furu skyggelist. Stikkontakt blir utforet og remontert.

KJØKKEN:
Det blir montert ny kjøkkenventilator i et nytt ventilatorskap. Viften blir tilknyttet eksiterende felles avtrekkskanal med en 120 mm hvit kanal. Det monteres en ny stikkontakt til ventilator med synlig kabel.

Alle vannkraner i leiligheten blir levert nye.

I tillegg til nye rør, monterer vi balansert ventilasjon i alle leiligheter. Kort beskrevet består denne leveransen i at vi monterer et ventilasjonsaggregat i tørkerommet, og fører 120 mm hvite avtrekkskanaler fra bad, wc og kjøkken, og tilsvarende friskluftskanaler til stue og soverom. På fasaden blir det montert en «ventilkasse» hvor den brukte luften blir ført ut av leiligheten, og frisk luft hentet inn.  Eksisterende Friskluftsventil på kjøkkenveggen blir byttet. Nye kanaler blir levert synlige, dvs. at på vaskerom og i gang kan disse sees. På bad og wc blir de skjult av nye tak, mens det i stue, kjøkken og soverom kun blir synlig en ny ventil.

tilbake til topp

 

6. Må jeg bruke av private penger i tillegg til det som kommer som husleieøkning?

Nei, du får hele oppgraderingen av vann og avløpsrør, samt installasjon av balansert ventilasjon med tilknyttede bygningsoppgradering, uten å bruke private penger. Da remonterer vi det du har av utstyr når vi kommer.

tilbake til topp

 

7. Er det med nye vasker, baderomsmøbler eller dusjer?

Nei alt sanitærutstyr / tilbehør blir remontert. Vi tar forbehold om at enhetene kan remonteres. Er det f.eks. brukt lim ved monteringen, kan det være umulig å demontere utstyret uten at det blir ødelagt. I slike tilfeller blir det beboers ansvar å skaffe ny vare. Alle vannkraner og toalettet blir levert nytt.

tilbake til topp

 

8. Hvordan foretar jeg mine material og planløsningsvalg?

Beboerkoordinator – Mariann, vil møte i din leilighet til oppsatt time og vil her foreta en rask befaring. Etter befaringen følger du Mariann til vårt showroom / prosjektkontor, i Prestestien 2, der dere går gjennom alle valgmuligheter. Her velger du fliser, farger, veggstruktur, gulvbelegg mm. Du får også mulighet til og «handle» i en rikholdig tilvalgsmeny, deriblant 4 forskjellige planløsningsendringer som er utarbeidet i samarbeid med styret i Prestestien borettslag. Etter møte med Mariann har du fått svar på alle dine spørsmål, og du kan nå gå hjem og glede deg til at leiligheten din skal få en «ansiktsoppløfting»

tilbake til topp

 

9. Jeg har et nesten nytt kjøkkenbatteri, kan dere remontere det?

Nei. Dette fordi kraner har en lei tendens til å springe lekk etter at de har vært lagt tørt, vi vil da komme i en lei situasjon ved en eventuell Lekkasje.

tilbake til topp

 

10. Jeg ønsker å kjøpe baderomsmøbel hos «AS konkurrent» kan dere montere det?

Ja vi monterer 1 stk. baderomsmøbel, forutsatt at det er sammen-montert og står i leiligheten når tiden er inne for montering.

tilbake til topp

 

11. Jeg ønsker å kjøpe fliser fra «AS Flis & Lim» vil dere montere disse?

Ja, under visse forutsetninger: Vår murer må få forelagt flisene for kontroll og godkjenning før endelig aksept. Murer er særlig «streng» når det gjelder gulvflis og at flisedimensjonen lar seg håndtere med fall til sluk etc. Velges fliser i et «spesialformat» vil det komme et pristillegg. Ved en slik avtale må du også levere flisetilbehør som fugemasse og lister – membraner og lim holder vi. Fliser med tilbehør må ligge i leiligheten når flisarbeidene starter.

tilbake til topp

 

12. Jeg har nesten ny kjøkkenventilator, kan jeg beholde den?

Om viften din har motor og er tilkoblet felleskanal må den fjernes eller bygges om. Dersom viften din derimot har kullfilter og ikke er tilkoblet felleskanal, kan den beholdes.

tilbake til topp

 

13. Jeg har bygget om leiligheten og utvidet badet, vil jeg få beholde dagens planløsning?

Her uttaler Prestestien borettslag at leiligheten skal bygges opp igjen, tilnærmet lik, slik den er når vi kommer, men med den begrensningen at du må velge materialer innenfor standard materialvalg. Dvs. at eksklusive fliser, tapetet etc. ikke vil bli erstattet. Den ombyggingen som er foretatt må også være «godkjent» av Borettslaget.

tilbake til topp

 

14. Jeg har skiftet lister på alle dører til en pen profilert list, vil denne bli erstattet?

Nei dessverre, det lar seg ikke gjøre innenfor rammen av kontrakten. Dog strekker vi oss langt når det gjelder å remontere spesielle lister, men det er ofte dette ikke lar seg gjøre, og da blir standard lister brukt med mindre annet er kjøpt.

tilbake til topp

 

15. Jeg har senket taket på badet og montert spotter, vil dette bli remontert?

Ja, har du spotter i taket vil vi remontere disse, forutsatt at spottene er godkjent brukt i våtrom, og at de er av en slik forfatning at elektriker finner det forsvarlig å remontere. I motsatt fall må spottene fjernes eller du må kjøpe nye som vi kan montere.

tilbake til topp

 

16. Jeg har oppgradert det elektriske i leiligheten med flere kurser og stikkontakter, blir dette remontert?

Ja, forutsatt at arbeid og materialer er av godkjent kvalitet og utførelse. Oppdager vår elektriker «ulovligheter» i det elektriske anlegget må han dessverre fjerne dette, med mindre andre avtaler gjøres. Oppnås det ikke kontakt med deg i produksjonsperioden, må elektriker bringe det elektriske anlegget i lovlig stand på din bekostning.

tilbake til topp

 

17. Jeg er håndverker og ønsker å gjøre deler av jobben selv for å spare penger, lar dette seg gjøre?

Velger du en «standard pakke» er svaret nei. Velger du å bygge om større deler av leiligheten, avtaler vi på forhånd hva du kan bidra med selv. Som hovedregel kan du ikke delta i hovedproduksjonen, men du kan gjøre noe før vi kommer og etter at vi har tilbakelevert.

tilbake til topp

 

18. Hva og hvor må jeg rydde i leiligheten før produksjonsstart?

Bad, bod, gang og vaskerom må tømmes helt. I stuen må det ryddes 2 - 3 m fra kjøkkenveggen. På kjøkkenet må du tømme skap under vask og eventuelt ventilatorskap, samt gulvarealet i hjørnet mot vaskerom. Vi skal også inn på soverommene, men det er begrenset til arealet innenfor døren.

tilbake til topp

 

19. Må jeg demontere fastmonterte møbler?

Både ja og nei: Vi demonterer originalt sanitærutstyr samt originalt garderobeskap på vaskerom. Har du derimot montert garderobeskap, hyller, innredninger, tørkesnorer osv. må du demontere dette selv.

tilbake til topp

 

20. Jeg har ikke mulighet til å flytte vaskemaskinen selv, kan dere hjelpe meg?

Ja, har du ikke andre muligheter, fikser vi saken.

tilbake til topp

 

21. Når får jeg kjellerboden tilbake?

Det siste vi gjør i blokken er sammenkoblinger i kjeller, derfor må vi disponere bodene til en uke etter at siste leilighet i blokken er tilbakelevert.

tilbake til topp

 

22. Jeg ønsker å bo i leiligheten under produksjonen, hvordan blir de sanitære forhold for oss?

Vi setter inn et spesialbygget «stativ», påmontert en vask og et vannklosett, i alle leiligheter der beboer ønsker å bo i produksjonstiden. Stativet blir plassert på vaskeromet, og er den eneste kilden du har til vann i perioden.

tilbake til topp

 

23. Hva med dusj og vaskemaskin, har vi slike muligheter i produksjonsperioden?

Vi har installert to dusjkabinetter i Prestestien 52, og et dusjkabinett i grendahuset. Disse kan beboerne disponere. Når det gjelder vaskemaskin så er det dessverre ikke etablert noen fast ordning, men det er vaskeri i kjellerne på høyblokken som kan brukes.

tilbake til topp

 

24. Hvordan er forholdene i leiligheten under produksjonen? Jeg ser for meg en støvete, bråkete byggeplass fylt med arbeidsfolk, verktøy og materialer etc.

Du har oppfattet det helt rett. Vi river, meisler, kjerneborer i betong, og bygger opp igjen. Til sammen flytter vi på ca. 3 tonn inne i leiligheten, så det er mye som skjer i løpet av fire uker. Men når det er sakt, så dekker vi gulvene med plater og papp, vi setter opp en «støv-vegg» av plast i stuen og vi støvsuger fortløpende etter de forskjellige arbeidsoperasjonene. Vi råder dere uansett til å dekke alle møbler og inventar med plast, gamle laken etc.

tilbake til topp

 

25. Vasker dere ut leiligheten før tilbakelevering?

Vi gjør en såkalt «byggvask» Dette betyr at vi foretar en vask som er hakket bedre enn støvsuging. I praksis betyr dette at du må frem med vaskekluten når vi har tilbakelevert leiligheten.

tilbake til topp

 

26. Jeg har en fryseboks fylt med mat, kan den bli stående i leiligheten?

Vi råder deg til å tømme denne før vi kommer. Det skal utføres så mye arbeider i leiligheten, at faren for strømbrudd er vesentlig. Da kan både mat og fryser bli ødelagt. Velger du likevel å oppbevare mat i kjøleskap eller fryser så er det på egen risiko og regning.

tilbake til topp