fremdriftsplaner flatevad

fremdriftsplaner prestestien

fremdriftsplaner myrdalskogen

bedre bolig

Fremdriftsplanen forteller når arbeidet i din leilighet begynner og slutter. Det er utarbeidet detaljerte planer for alle leilighetene i Prestestien Borettslag, som også tar høyde for ferieavvikling. Lurer du på hvilken blokk du bor i, ser du dette på oversiktskartet.

TIPS!
du finner ditt leilighetsnummer på inngangsdøren og i postkassen

 

hvordan forstå fremdriftsplanen

Du leser tabellen best ved å finne ditt leilighetsnummer i venstre kolonne og deretter følge din rad til de grønne skraverte feltene. Sjekk dette mot ukenummer på topp og du ser når oppstart og ferdigstillelse er planlagt. Det er satt av 4 uker produksjonstid per leilighet. Arbeidet i leiligheten starter om morgenen første mandag i henhold til fremdriftsplan og står klar for overlevering fredag ettermiddag i uke fire etter oppstart.

Utfyllende informasjon om overtakelse av leilighet

 

avvik fra fremdriftsplanen

Eventuelle avvik fra fremdriftsplanen vil bli gitt i god tid. Det er grundig informasjon om rettigheter og plikter i Mitt Bad. Vær oppmerksom på at manglende tilkomst og rydding av bod vil få konsekvenser for fremdrift i prosjektet. I et slikt tenkt tilfelle må låsen klippes og innhold i boden fjernes for andelseiers regning.

Alt om Mitt Bad

 

forside kontakt