bedre bolig

Fremdrift Blokk A - Flatevad 7-15. Trykk for større bilde

 

hvordan forstå fremdriftsplanen

Du leser tabellen best ved å finne ditt leilighetsnummer i venstre kolonne og deretter følge din rad til de grønne skraverte feltene. Sjekk dette mot ukenummer på topp og du ser når oppstart og ferdigstillelse er planlagt. Det er satt av 4 uker produksjonstid per leilighet. Arbeidet i leiligheten starter om morgenen første mandag i henhold til fremdriftsplan og står klar for overlevering fredag ettermiddag i uke fire etter oppstart.

 

Eksempel:

Du bor i Flatevad 13, leilighet 0202. I tabellen finner du 0202 FV13 og følger raden til det grønne feltet. Oppstart er mandag uke 4 og overlevering fredag uke 7.