bedre bolig

Fremdrift blokk B - Flatevad 16-24. Trykk for større bilde

 

hvordan forstå fremdriftsplanen

Du leser tabellen best ved å finne ditt leilighetsnummer i venstre kolonne og deretter følge din rad til de grønne skraverte feltene. Sjekk dette mot ukenummer på topp og du ser når oppstart og ferdigstillelse er planlagt. Det er satt av 4 uker produksjonstid per leilighet. Arbeidet i leiligheten starter om morgenen første mandag i henhold til fremdriftsplan og står klar for overlevering fredag ettermiddag i uke fire etter oppstart.

 

Eksempel:

Du bor i Flatevad 16, leilighet 0302. I tabellen finner du 0302 FL16 og følger raden til det grønne feltet. Oppstart er mandag uke 21 og overlevering fredag uke 24.