bedre bolig

Fremdrift blokk C - Flatevad 10-14. Trykk for større bilde

 

hvordan forstå fremdriftsplanen

Du leser tabellen best ved å finne ditt leilighetsnummer i venstre kolonne og deretter følge din rad til de grønne skraverte feltene. Sjekk dette mot ukenummer på topp og du ser når oppstart og ferdigstillelse er planlagt. Det er satt av 4 uker produksjonstid per leilighet. Arbeidet i leiligheten starter om morgenen første mandag i henhold til fremdriftsplan og står klar for overlevering fredag ettermiddag i uke fire etter oppstart.

 

Eksempel:

Du bor i Flatevad 12, leilighet 0402. I tabellen finner du 0402 FV12 og følger raden til det grønne feltet. Oppstart er mandag (17.06) uke 25 og overlevering fredag (02.08) uke 31. Her ser vi at fellesferie i ukene 28, 29 og 30 gir et opphold i produksjon.