bedre bolig

Myrdalskogen - Prestestien borettslag

 

Myrdalskogen består av fem blokker. I menyen til høyre på siden ser du når oppstart og ferdigstillelse av din leilighet er planlagt. Om du er usikker, finner du din blokk på oversiktskartet.

 

overtakelse av leilighet

Det er satt av 4 uker produksjonstid per leilighet. Arbeidet i leiligheten starter om morgenen første mandag i henhold til fremdriftsplan og står klar for overlevering fredag ettermiddag i uke fire etter oppstart. Ferieavvikling kan forekomme og vil påvirke overleveringsdato.

Utfyllende informasjon om overtakelse av leilighet

avvik fra fremdriftsplanen

Det er grundig informasjon om rettigheter og plikter i Mitt Bad. Vær oppmerksom på at manglende tilkomst og rydding av bod vil få konsekvenser for fremdrift i prosjektet. I et slikt tenkt tilfelle må låsen klippes og innhold i boden fjernes for andelseiers regning.

Alt om Mitt Bad