bedre bolig

avklaringsmøte

 

Vi anbefaler alle å lese gjennom dokumentet "Mitt Bad". Her finner du nødvendig informasjon om rørprosjektet bedre bolig i Prestestien borettslag. Avklaringsmøte er et utdrag fra "Mitt Bad" og gir deg en innføring i hvordan et slikt møte foregår og hva du må ha tenkt over.

et sted for beslutninger

check mark Innkalling Vi sender andelseier en invitasjon til avklaringsmøte ca. 10 uker før oppstart av arbeidene i sin leilighet. Det er andelseier som mottar denne innkallingen på boligadressen. Dersom denne er forskjellig fra leilighetsadresse vil det gå kopi til leilighetsadresse.

 

check mark Møtedagen Avklaringsmøtet holdes i arbeidstiden en tirsdag, onsdag eller en torsdag 8 uker før oppstart av arbeidene. Det er avsatt maksimalt 2 timer pr. andelseier. Møtet holdes i høyblokk V, 1.etg i Prestestien 2. Det skal og foretas en kort befaring i hver enkelt leilighet på dette møtet.

 

check mark Planløsning Vi har utarbeidet noen alternative planløsninger for bad/vaskerom/WC-rom som er godkjent av styret i Prestestien borettslag. Disse er priset og kan tilbys som et tilvalg. Endring av planløsning utover disse som får konsekvenser for fremdrift, naboer eller tekniske løsninger kan ikke tilbys i prosjektet.

 

check mark Avklaringer På møte går du, sammen med konsulent fra Anders O. Grevstad, gjennom flere standard valgmuligheter og tilvalg. Valg innenfor standard leveranse er type fliser, maling og gulvbelegg. Det er også utarbeidet tilvalg til standard leveranse. Her kan man velge andre fliser, baderomsutstyr, baderomsmøbler / -innredning, dusjløsning, belysning, parkett, dør, tapet, kjøkken-hette, om en ønsker tilbud på kjøkkenutskifting med mer. Tilvalg utover kontrakten medfører endring i pris.

 

check mark Leilighetsskjema Som en hjelp i dette arbeidet har vi laget et leilighetsskjema som fylles ut i løpet av møtet. Dette skjemaet inneholder valg innenfor standardleveransen og priser på forskjellige alternative tilvalg. Ferdig utfylt gir det en totalpris på eventuelle tilvalg og ekstraarbeider som andelseier bestiller. Leilighetsskjemaet skrives ut i to eksemplarer og signeres deretter av andelseier, ev. byggherreombud (BOB) og Anders O. Grevstad AS. Hver part oppbevarer sitt eksemplar som dokumentasjonen på det som skal gjøres i leiligheten og hva det eventuelt skal koste.

 

Dersom andelseier eller dennes representant ikke møter vil standard fliser, farger og belegg bli levert og eksisterende utstyr remontert

Det vil normalt ikke være rom for endringer etter avklaringsmøtet!