bedre bolig

Andelseier plikter å rydde plass i bod, og gi tilkomst til denne i henhold til de instrukser som kommer fra borettslaget ved TDP-avdeling. Anders O. Grevstad AS fakturerer de kostnader som følger av manglende tilkomst og rydding, og andelseier blir belastet for beløpet.

Rydderplaner for bod er arrangert i lenkene under. Det er viktig at bodene er tømt i tide slik at fremdrift i prosjektet ikke stopper opp. Om du er usikker, finner du din blokk på oversiktskartet Eventuelle spørsmål omkring rydding av bod kan rettes til:

Svein Kåre Øyordsbakken

telefon
932 33 137

bodrydding flatevad

bodrydding myrdalskogen