bedre bolig

egne forberedelser og ansvar

 

Vi anbefaler alle å lese gjennom dokumentet "Mitt Bad". Her finner du nødvendig informasjon om rørprosjektet bedre bolig i Prestestien borettslag. Egne forberedelser og ansvar er et utdrag fra "Mitt Bad" og gir deg en anledning til å enkelt sjekke at du har husket alt du skal før arbeid på din leilighet starter.

plikter som påfaller andelseier/beboer

check mark Orienter deg Les gjennom dokumentet "Mitt Bad". Sett deg inn i de ulike alternative planløsningene og tenk over om du ønsker å benytte deg av noen tilvalg ut over standard leveranse. Sjekk fremdriftsplanen og merk av i kalender når oppstart / overtakelse av din leilighet finner sted, samt når du skal ha ryddet boden din.

 

check mark Rydd og klargjør Gangen må være helt ryddet, fri for møbler, løse skap, tepper, bilder, klær og annet. Kjøkkenbenken og skapet under skal være helt fri for gjenstander. Badet / toalettrom / vaskerom skal være ryddet fritt for løse gjenstander, og sanitærutstyr (wc, servant, badekar/dusj, skyllekar) skal være rengjort. I en sone på 2m fra vegg mot kjøkken skal det være fritt for møbler, tepper og løse gjenstander. Områdene nevnt over skal forbli slik i hele produksjonstiden.

 

check mark Sikre leiligheten Mange velger å flytte ut i produksjonstiden. Du oppfordres da til å tømme frysere og kjøleskap, avise og koble fra strøm for å hindre at mat og utstyr blir ødelagt og hindre vannskade på gulv. Vi anbefaler å dekke til møbler, tv og annet utstyr med plast, eventuelt gamle laken, for å forhindre eksponering av byggestøv. Verdisaker og verdifulle gjenstander skal så lang det er mulig sikres av beboer.

 

Leiligheter som ligger i 4. eller 9. etasje i høyblokkene vil få arbeider under tak på bad, wc-rom og i vaskerom i uken før arbeidet i leiligheten starter opp. Beboer i disse leilighetene må gi tilgang til leiligheten i arbeidstiden i denne uken.