bedre bolig

overtakelse av leilighet

 

Vi anbefaler alle å lese gjennom dokumentet "Mitt Bad". Her finner du nødvendig informasjon om rørprosjektet bedre bolig i Prestestien borettslag. Overtakelse av leilighet er et utdrag fra "Mitt Bad" og viser deg hva som skjer når vi er ferdig med leiligheten din.

overtakelsesforretning

check mark Innkalling til overtagelse sendes andelseier i god tid. Møter ikke andelseier til overtagelse, anses leilighet som overtatt.

 

check mark Fredag i siste uken vil der i arbeidstiden avholdes overtakelsesforretning. Her skal en kontrollere at arbeidene er levert i henhold til kontrakten med borettslaget og i henhold til leilighetsskjema som en fylte ut på avklaringsmøtet.

 

check mark Rapportskjema fylles ut som lister opp de eventuelle mangler som avdekkes og det settes en frist for utbedring. Under forutsetning av at fristen overholdes overtaes leiligheten ved signatur.

 

check mark FDV Det vil også bli overlevert en kortfattet ”bruksanvisning”

 

Viktig!
Møter ikke andelseier til overtagelse, anses leilighet som overtatt