bedre bolig

Folkehelseinstituttet bekrefter at et godt inneklima er særdeles viktig for boliger. Feil ventilasjon kan bidra til fuktskader i bolig, dårlig inneluftkvalitet og i ytterste konsekvens fremkalle en rekke helseplager. Det er derfor viktig at man ikke tar lett på ventilasjon og inneklima. Dersom du ønsker mer kunnskap kan du se Folkehelseinstituttet Tema: inneklima.

 

beskrivelse av gammel løsning

Eksisterende løsninger er fra blokkene ble bygget, og er basert på rene avtrekksanlegg. Det innebærer at leilighetene har felles avtrekksvifter på tak. Derfra går det felles kanaler i vertikale sjakter fra tak til kjeller. I hver etasje går det horisontale kanaler inn i hver leilighet, med avtrekkspunkter med kontrollavtrekksventil i kjøkken, vaskerom, bad og toalett. I tillegg er det avtrekkspunkter i bod avdelinger i kjeller.

Friskluft tilføres via spalteventiler over vinduer. Disse kan stenges igjen, men dette vil medføre dårligere avtrekk, og i verste fall fuktskader i leilighet. Ofte stenges disse igjen, fordi det oppstår trekkopplevelse, spesielt når det er kaldt ute. I tillegg vil forurensinger i uteluften sette seg som mørke felt i vinduskarmer, gardiner og på vegg.

Fordi det ikke er noen varmeveksling mellom avtrekksluft og tilluft, må tilluften varmes opp av varmekilder i leiligheten. Systemet er derfor svært lite energi- og miljøvennlig.

Dette er en "gammel" løsning, med mange ulemper, og den benyttes derfor ikke i nye bygg i dag. 

Les mer om nytt ventilasjonsanlegg her

forside kontakt