bedre bolig

Ny løsning er basert på at hver leilighet får sitt eget ventilasjonsanlegg, et såkalt "balansert system". Det betyr at det tilføres like mye luft inn til leiligheten som det trekkes ut. Avtrekket skjer fra kjøkken, vaskerom, bad og toalett, mens tilførsel av friskluft skjer til stue og soverom. Den luften som tilføres hentes inn via ventil i fasade, forurensinger i uteluften fjernes i filter i aggregatet, luften varmes opp i varmeveksler (henter varme fra avtrekksluften), og ettervarmes ved behov før den tilføres rommene. Dette er altså en god energi- og miljøvennlig løsning, hvor ca. 80% av varmen tas vare på og brukes om igjen.

Anlegget betjenes fra hver enkel leilighet, både når det gjelder ønsket tilluftstemperatur og luftmengde. Det er utarbeidet egen instruks for dette, som overleveres sammen med anlegget. Aggregatet har filter på luftinntak og luftavkast, og dette må byttes ved behov (varsellampe lyser). Normalt vil dette være en gang per år, gjerne etter at pollensesongen er over. Regelmessig vedlikehold er beskrevet i egen manual som levers sammen med anlegget. Her vil det eventuelt kunne inngås en felles vedlikeholdsavtale med borettslaget for å få gjennomført dette.

VIKTIG
det er viktig at ikke anlegget slås helt av, da det kan oppstå fuktproblemer i leiligheten

Kjøkkenavtrekk fra hver leilighet går på et separat anlegg, som består av kjøkkenhette i hver leilighet, og felles avtrekksvfite på tak for hver oppgang.

Kjøkkenhetten har innebygget spjeld med "opptrekksur", som manuelt vris til åpen stilling ved bruk av komfyr. Når spjeldet åpnes vil det gå en melding til avtrekksvifte via trykkføler i kanal, og avtrekksmengde øke. Spjeldet lukkes automatisk etter en viss tid.

Les mer om dagens ventilasjonsanlegg her